Перейти до вмісту

My Grammar Challenge

Цей курс розроблено для поступового покрокового опанування граматичної будови англійської мови від дуже простих базових конструкцій до трохи складніших речень.

Курс складено з найпростіших базових принципів англійської граматики, ігнорування яких дуже ускладнює, а іноді й унеможливлює розуміння висловлювання.

Дізнатись більше

My Vocabulary Challenge

Цей курс ставить на меті опанування близько 2000 слів і фраз студентами з дуже базовим початковим рівнем словникового запасу.

Курс організований навколо повсякденних тем, тому словниковий запас було вибрано через його корисність у ситуаціях, що виникають щодня. Курс зосереджений не лише на окремих словах, а й на корисних фразах і словосполученнях.

Дізнатись більше

My Communication Challenge

Цей курс розроблено для поступового покрокового опанування висловлювань від дуже простих базових до трохи складніших, що необхідні для повсякденного спілкування в англомовному середовищі.

Курс складено з численних діалогів та розмов, як учбових, так і автентичних з різноманітними акцентами англійської вимови.

Дізнатись більше

U.S. Citizenship N-400 Interview

Курс розроблено для тих, хто готується до співбесіди щодо отримання громадянства США.

Дізнатись більше

U.S. Citizenship History and Civics

Курс готує до тесту зі знання англійської мови та громадянського виховання й історії США, що входить до складу співбесіди щодо отримання громадянства США.

Дізнатись більше